Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - ĐỔI TRẢ

Chính sách đổi trả:

Trường hợp

Yêu cầu

Khách hàng phải làm gì

Tấn Phát xử lý

 • Sản phẩm nhận được không phải là loại khách hàng đặt
 • HOẶC
 • Sản phẩm đến tay khách hàng đã bị hư hỏng** trong quá trình vận chuyển

Yêu cầu đổi lại sản phẩm đó

 • Liên hệ với Tấn Phát trong vòng 24h kể từ khi nhận được sản phẩm*
 • Gửi Tấn Phát một bức ảnh thực tế của sản phẩm qua email hoặc zalo(cùng với các thông tin như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và mã đơn hàng)
 • Gửi trả lại sản phẩm sau khi nhận được xác nhận của Tấn Phát
 • Nhận yêu cầu của khách hàng
 • Xác minh đơn hàng và sự cố gặp phải
 • Xác nhận với khách hàng sẽ nhận lại sản phẩm
 • Sau khi nhận lại sản phẩm, Tấn Phát sẽ:
 • Gửi lại cho khách hàng sản phẩm mới đúng theo đơn hàng (Tấn Phát chịu chi phí vận chuyển tiêu chuẩn cho lần gửi này)
 • Hoàn trả cho khách chi phí vận chuyển tiêu chuẩn cho sản phẩm có vấn đề

Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất***

Yêu cầu đổi:

 • Sản phẩm tương tự, hoặc
 • Sản phẩm khác có giá trị (tại thời điểm đổi) bằng hoặc cao hơn sản phẩm ban đầu (sau giảm giá nếu có)
 • Liên hệ với Tấn Phát trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm*
 • Gửi Tấn Phát một bức ảnh thực tế của sản phẩm qua email hoặc zalo (cùng với các thông tin như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và mã đơn hàng)
 • Gửi lại sản phẩm sau khi nhận được xác nhận của Tấn Phát
 • Thanh toán khoản tiền chênh lệch (nếu có)
 • Nhận yêu cầu của khách hàng
 • Xác minh đơn hàng và sự cố gặp phải
 • Xác nhận với khách hàng sẽ nhận lại sản phẩm
 • Sau khi nhận lại sản phẩm và tiền chênh lệch (nếu có), Tấn Phát sẽ:
 • Gửi sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng (Tấn Phát chịu phí gửi tiêu chuẩn)
 • Thanh toán cho khách hàng chi phí vận chuyển tiêu chuẩn

Chính sách bảo hành: